Nastavování (18)

ZEISS FixAssist – nastavovací zařízení, pomocí kterých lze seřídit úhly nastavení snímačových konfigurací nebo simulovat měřicí uspořádání – přesně, před měřením, mimo měřící zařízení. Nastavovací zařízení ZEISS FixAssist jsou navržena pro příslušnou měřicí technologii. Chrání měřicí vybavení a pomáhají předcházet poškozením snímačů nebo nesprávným měřením, např. snímáním dříkem.
VAST FixAssist®
626109-9120-000
€ 3,080.00DPH není zahrnuta
 Dodání do > 30 pracovní dny
FixAssist®, M3 XXT
626109-9140-200
€ 2,745.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 13 pracovní dny
€ 437.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 755.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 0.00DPH není zahrnuta
 Dodání do > 30 pracovní dny
€ 26.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 186.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 293.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
FixAssist®, XXT S1
626109-9140-160
€ 284.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 345.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 7 pracovní dny
18 Položky