Kalibrační tělesa

Souřadnicové měřicí stroje musí být pravidelně kontrolovány podle norem kvality ISO 9000-9004. Postup pro přejímací a periodické kontroly je podrobně popsán v ISO 10360. Jako reference slouží zkušební tělesa s vysoce přesnými kalibrovanými hodnotami, které odpovídají normalizovaným postupům pro souřadnicové měřicí stroje podle VDI/VDE 2617, list 5 a EN ISO 10360. Pro stanovení způsobilosti kontrolního procesu jsou rozhodující VDA 5 a VDI/VDE 2617, list 8. Zkušební tělesa jsou také vhodná pro kontrolu strojů na měření kontury podle směrnice VDI/VDE 2629 pro některé geometrické elementy lze určovat nejistotu měření podle ISO 15530. Takové základní nastavení měřicího zařízení podle normy je plánováno jednou ročně. Kromě toho se doporučuje provádět při pochybnostech o přesnosti, například po teplotních výkyvech nebo mechanickém poškození.

22 produkty
Výsledky třídění
€ 1,330.00bez DPH
 Odeslání do 2 pracovních dnů
€ 940.00bez DPH
 Odeslání do 10 pracovních dnů
€ 1,175.00bez DPH
 Odeslání do 8 pracovních dnů
€ 3,520.00bez DPH
 Odeslání do 8 pracovních dnů
€ 23,720.00bez DPH
 Odeslání do 15 pracovních dnů
€ 4,990.00bez DPH
 Odeslání do 15 pracovních dnů
€ 1,175.00bez DPH
 Odeslání do 17 pracovních dnů
€ 3,990.00bez DPH
 Odeslání do 24 pracovních dnů
€ 9,990.00bez DPH
 Odeslání do 28 pracovních dnů
€ 2,600.00bez DPH
 Odeslání do 28 pracovních dnů
€ 11,680.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 1,226.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 13,850.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 10,990.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 19,000.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
626106-9340-030
626106-9340-030
€ 19,000.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 10,680.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 0.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 9,152.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 0.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů
€ 4,640.00bez DPH
 Odeslání za > 30 pracovních dnů