Kalibrační tělesa

Souřadnicové měřicí stroje musí být pravidelně kontrolovány podle norem kvality ISO 9000-9004. Postup pro přejímací a periodické kontroly je podrobně popsán v ISO 10360. Jako reference slouží zkušební tělesa s vysoce přesnými kalibrovanými hodnotami, které odpovídají normalizovaným postupům pro souřadnicové měřicí stroje podle VDI/VDE 2617, list 5 a EN ISO 10360. Pro stanovení způsobilosti kontrolního procesu jsou rozhodující VDA 5 a VDI/VDE 2617, list 8. Zkušební tělesa jsou také vhodná pro kontrolu strojů na měření kontury podle směrnice VDI/VDE 2629 pro některé geometrické elementy lze určovat nejistotu měření podle ISO 15530. Takové základní nastavení měřicího zařízení podle normy je plánováno jednou ročně. Kromě toho se doporučuje provádět při pochybnostech o přesnosti, například po teplotních výkyvech nebo mechanickém poškození.

15 produkty
Výsledky třídění
€ 11,680.13bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 10,680.12bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 9,990.09bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 23,720.29bez DPH
Vyrobeno na zakázku
€ 1,175.00bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 2,600.07bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 1,034.00bez DPH
Brzy k dispozici
€ 1,175.00bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 4,590.08bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 4,990.04bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 3,990.03bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 6,590.10bez DPH
Delší dodací lhůta
€ 1,463.00bez DPH
Delší dodací lhůta