Palety a upínací desky

S paletovými systémy ZEISS lze výrazně zvýšit kapacitu měřicího zařízení: Zatímco zařízení ještě měří, na jinou paletu je umístěna další součást. Výměnu lze provést během několika sekund a paletu lze pro měření ustavit bez přemístění dílu. K dispozici jsou také rastrové desky pro bezpečné upevnění součástí na souřadnicovém měřicím stroji. K tomu účelu se používají upínací přípravky z modulárního systému ZEISS.
€ 350.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 6 pracovní dny
€ 2,120.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 148.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 148.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 278.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 995.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 6 pracovní dny
€ 890.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 995.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 595.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 945.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Využít čas produktivně

Využít čas produktivně

Během zakládání součástí měřicí stroj nepracuje. Díky paletám lze tento neproduktivní čas snížit na minimum, protože součásti jsou zakládány a upínány mimo měřicí zařízení. Pro rychlé a reprodukovatelné ustavení součásti se používá tříbodový přípravek – s opakovanou přesnou kalibrací. Tím se lépe využije kapacita stroje. S paletami lze plně využít měřicí rozsah. Jsou vybaveny pevně umístěnými držáky kalibrační koule a touto koulí, v případě potřeby i kalibračním kroužkem a skleněným etalonem. To umožňuje stabilní a přesné polohování – pro měření, kde rozhodují mikrony.
Vhodné palety pro konkrétní zařízení

Vhodné palety pro konkrétní zařízení

Paletové řady jsou přizpůsobeny typu měřicího zařízení. ZEISS THETA: pro dotykové měřicí stroje, jako jsou ZEISS CONTURA, ACCURA, PRISMO, XENOS, DuraMax, CenterMax a GageMax. ZEISS OMEGA: pro optická měřicí zařízení, jako jsou ZEISS O-INSPECT, O-DETECT nebo O-SELECT. ZEISS GAMMA: pro CT měřicí zařízení ZEISS METROTOM a VoluMax. Při výběru palety rozhoduje také rozměr měřených součástí.