Referenční styly

K určení polohy a geometrie kvalifikačního zkušebního tělesa, obvykle koule, se používají referenční styly ZEISS. Software tak rozpozná AKTUÁLNÍ data kvalifikačního zkušebního tělesa, která lze následně porovnat s kalibrovanými NOMINÁLNÍMI daty a odhalit tak chyby stroje. Poté lze ve vztahu k nim kvalifikovat všechny následující stylusy instalované v systémech stylusů. Hlavní styly jsou definovány a označeny podle stability a přesnosti v postupu odečítání. Během kvalifikace lze dosáhnout optimálních výsledků.

2 produkty
 produkty
Výsledky třídění

Tak smutné.

Omlouváme se. Pro tato kritéria nemáme v nabídce žádné produkty. Zkuste obnovit všechny filtry nebo odstraňte poslední nastavený filtr.

Odstranění posledního filtru