Kalibrace a kontrola

Souřadnicové měřicí stroje jsou maximálně spolehlivé v přesnosti měření – pokud jsou správně nastaveny. Zkušební tělesa se používají pro kalibraci podle normy, kalibrační tělesa pomáhají zajistit správné nastavení zařízení pro každé nové měření. Nabízíme obojí spolu s promyšleně konstruovanými držáky. Kalibrace lze také objednat jako službu pro všechny referenční kalibrační etalony.
DAkkS kalibrace CMM Check (s otočným stolem)
626001-0290-000
Délka (L)
17.0 mm
€ 1,900.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 1 pracovní den
€ 450.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační koule RS-DK25-C pro RSH
600332-8445-000
Ø kuličky (DK)
25.0 mm
Délka (L)
82.5 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Ceramic
€ 413.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační koule RS-DK25-C pro RSH (standardní kvalita povrchu)
600332-8455-000
Ø kuličky (DK)
25.0 mm
Délka (L)
82.6 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Ceramic
€ 375.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační koule RS-DK45-C pro RSH
600332-8447-000
Ø kuličky (DK)
45.0 mm
Délka (L)
92.5 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Ceramic
€ 967.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační koule RS-DK15-C pro RSH
600332-8444-000
Ø kuličky (DK)
15.0 mm
Délka (L)
77.5 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Ceramic
€ 402.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 431.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
€ 202.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační sada RSH-187-M s kalibrační koulí
600332-9269-000
Ø kuličky (DK)
30.0 mm
Délka (L)
187.0 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Tung. Carb.
€ 1,419.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační sada RSH-compact s kalibrační koulí
600332-9258-000
Ø kuličky (DK)
25.0 mm
Délka (L)
214.0 mm
Mat. sním.elementu (TMAT)
Ceramic
€ 1,309.00DPH není zahrnuta
 Dodání do 2 pracovní dny
Kalibrační tělesa a držáky

Kalibrační tělesa a držáky

Referenční kalibrační tělesa zajišťují v každodenní praxi přesnost měření pro nová měření. Mohou to být optické šablony, kalibrační koule, kalibrační kroužky, přičemž všechny mají ve svém středu nulový bod pro nastavení souřadnicového měřicího stroje. V závislosti na prostředí měření jsou k dispozici tepelně stabilní nebo standardní držáky pro umístění kalibračního tělesa. Všechny služby a produkty související se souřadnicovým měřicím strojem poskytuje společnost ZEISS z jednoho zdroje. To platí jak pro zakázkovou kalibrační službu, tak i pro pomůcky pro samostatné nastavení zařízení.
ZEISS kalibrační tělesa podle norem

ZEISS kalibrační tělesa podle norem

Souřadnicové měřicí stroje musí být pravidelně kontrolovány podle norem kvality ISO 9000-9004. Postup pro přejímací a periodické kontroly je podrobně popsán v ISO 10360. Jako reference slouží zkušební tělesa s vysoce přesnými kalibrovanými hodnotami, které odpovídají normalizovaným postupům pro souřadnicové měřicí stroje podle VDI/VDE 2617, list 5 a EN ISO 10360. Pro stanovení způsobilosti kontrolního procesu jsou rozhodující VDA 5 a VDI/VDE 2617, list 8. Zkušební tělesa jsou také vhodná pro kontrolu strojů na měření kontury podle směrnice VDI/VDE 2629 pro některé geometrické elementy lze určovat nejistotu měření podle ISO 15530. Takové základní nastavení měřicího zařízení podle normy je plánováno jednou ročně. Kromě toho se doporučuje provádět při pochybnostech o přesnosti, například po teplotních výkyvech nebo mechanickém poškození.