Válcový snímač

Válcové snímací elementy měří dvourozměrně a jsou vhodné zejména pro tenké plechy. Lze s nimi také dobře měřit úzké hrany obrobku. Osa snímače však musí být mechanicky velmi přesně vyrovnána s osou elementu na součásti. Jako zvláštní tvar jsou k dispozici válcové snímací elementy s kulovitým zakončením, které se také většinou používají pro měření plechu a na plechových hranách. Díky zakončení mohou navíc určovat např. rovinnost povrchu.