Talířkový adaptér VAST XXT TL1 fotografie produktu Front View L

Talířkový adaptér VAST XXT TL1

620161-8155-000
 Dodání do > 30 pracovní dny
€ 0.00DPH není zahrnuta

Talířkový adaptér je centrálním rozhraním mezi snímací hlavou a konfiguraci snímačů. Snímačová konfigurace je upevněna pomocí integrované kostky. Zeiss CFX prodlužovací nástavce se mohou použít pro optimalizaci. Zeiss talířkový adaptér je při uchycení na snímací hlavu načten a rozpoznán. Pro CNC řízenou automatickou výměnu konfigurace snímačů je talířkový adaptér (i s konfigurací snímačů) umístěn do XXT úložného místa (620161-8510-000) nebo XXT jednotlivého úložného místa (620161-8511-000), které je umístěno v zásobníku (MSR / ProMax).

  • Značení ID čipu 100% identifikace správné konfigurace snímačů ve firmwaru/softwaru, aby se předešlo kolizím a nesprávným měřením.
  • Bezpečná manipulace s konfigurací snímačů (není možné nesprávné odebrání ze zásobníku)
  • Zlepšení výkonu systému díky robustnějšímu přenosu dat
  • Více informací na displeji ovládacího panelu (název, souřadnice, měřicí síla, úhel)
Typ připojení
M3 XXT
Hmotnost
4.0 g

Popis: ZSH-28-A-0-M3 Kombinovatelný senzorový systém: VAST XXT Kombinovatelné úložné místo: XXT úložné místo (620161-8510-000) nebo XXT jednotlivé úložné místo (620161-8511-000) Na talířkovém adaptéru lze zavěsit maximální hmotnost 10 g (včetně talířkového adaptéru). Délka konfigurace snímačů nesmí překročit 125 mm.

XXT TL1 referenční talířkový adaptér ZSH-28-A-0-M3 s aktivním ID čipem

Product note

Vlastnosti měřicích strojů ZEISS a garantované specifikace stroje jsou zaručeny pouze při použití originálních výměnných talířkových adaptérů ZEISS. Při použití talířkových adaptérů od neznámých/necertifikovaných výrobců dochází k výraznému negativnímu dopadu na přesnost a stabilitu. Při použití nového talířkového adaptéru ZEISS ověřte, zda je nutné provést DeviceActivator. Další informace a návod jsou dostupné na následujícím odkazu v centru stahování: https://portal.zeiss.com/download-center/softwares/imt

Nedávno zobrazené