ZEISS Geometrické kótování a tolerování: Profil základní E-learning fotografie produktu Front View L
ZEISS Geometrické kótování a tolerování: Profil základní E-learning fotografie produktu

ZEISS Geometrické kótování a tolerování: Profil základní E-learning

600033-0201-029
€ 99.00bez DPH
Typ školení
eLearning
Úroveň
2
  • Videopřednášky
  • Autotesty
  • Jazyk: Anglicky -Praktická cvičení
  • Certifikace
  • Celková doba: cca 1hod.

Předpoklady: Již jste absolvovali školení ZEISS Tvar a poloha nebo jste získali praktické zkušenosti a nyní byste si rádi prohloubili své znalosti. Další informace o našich školeních naleznete zde. Tento kurz nabízí online výukový obsah pro prohloubení témat ze školení ZEISS Tvar a poloha.

Výukové cíle:

• Diskuse o definicích a požadavcích pro profil linie a profil plochy podle norem ASME a ISO • Jak vytvořit charakteristiky profilu linie a plochy v ZEISS CALYPSO • Jak zadávat elementy a reference do charakteristiky, přiřazovat modifikátory materiálu a vybrat vhodnou velikost / tvar tolerančního pole

ZEISS e-learningové kurzy vám umožní flexibilně si vlastním tempem rozšiřovat znalosti měřicí technologie. Pro přístup ke školení, které jste si zakoupili, se přihlaste na ZEISS Metrology Portal. V sekci Academy Metrology najdete všechna školení, která jste si zarezervovali, jako E-learningy. Jsou k dispozici po dobu dvanácti měsíců od začátku. ZEISS e-learningové kurzy jsou interaktivní, obsahují videonávody, softwarové simulace a celou řadu praktických cvičení. Na konci školení absolvujete test a po jeho úspěšném složení obdržíte certifikát. Zde se dozvíte, jak získat přístup k e-learningovým kurzům ZEISS.

Product note

Právní upozornění:

Kurzy je nutné rezervovat vždy pro jednoho účastníka. Předání registračních údajů nebo použití registračních údajů třetími osobami není povoleno pouze přihlášená osoba smí absolvovat rezervovaný kurz. Každý registrovaný účastník má právo používat obsah poskytovaný v online kurzech pro své osobní účely. Účastníci nesmějí předávat, zpřístupňovat, pronajímat, půjčovat nebo jinak postoupit autorská práva třetím stranám – ať už za úplatu nebo bezplatně. Námi poskytovaný obsah je chráněn autorským právem autorů nebo poskytovatelů licencí. Porušení ustanovení může mít důsledky podle pracovního práva a také vést k uplatnění nároků na náhradu škody.